409 Leighton Terr, Ottawa, ON409 LEIGHTON TERR is an address on the street LEIGHTON TERR (TSSE LEIGHTON), Ottawa, Ontario, Canada.